top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverPieter-Jan Franssen

Betalingstermijn tussen KMO's en grote ondernemingen begrensd

Uit een recente studie van UNIZO, Graydon en UCM blijkt dat één op tien facturen veel te laat of zelfs helemaal niet wordt betaald. Betalingstermijnen van meer dan 90 dagen blijken geen uitzondering te zijn. Nochtans voorziet de Wet Betalingsachterstand bij Handelstransacties een standaard betaaltermijn van slechts 30 dagen.


In de UNIZO-studie stelt 65 % van de KMO's dat grote ondernemingen hun machtspositie misbruiken om facturen later te betalen dan afgesproken. 75% van de grote afnemers zouden hun machtspositie tijdens de onderhandelingsfase misbruiken om langere betalingstermijnen te bedingen dan gangbaar in de betrokken sector.
Een op 28 mei 2019 goedgekeurd wetsvoorstel stelt binnenkort paal en perk aan deze praktijken. De nieuwe wet laat nog altijd toe dat tussen een KMO-leverancier en een grote afnemer betaaltermijnen van langer dan 30 dagen worden overeengekomen, maar stelt een limiet van 60 dagen in. Een eventueel afgesproken 'verificatieperiode' om de factuur en de goederen of diensten te controleren mag niet langer zijn dan 30 dagen zodat de totale betalingstermijn nooit meer dan 90 dagen kan zijn.


De wetswijziging is een belangrijke stap in de goede richting om de cashflow van KMO's veilig te stellen en het onderhandelingsevenwicht tussen KMO's en grote ondernemingen of overheden te herstellen. De wet treedt in werking vanaf 29 april 2020. Vanaf die datum kunnen partijen dus geen betaaltermijn meer overeenkomen van meer dan 60 kalenderdagen. Tenminste, voor zover de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar een grote onderneming.


De definities van 'KMO' en 'grote onderneming' vinden we terug in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke onderneming die één van volgende drie drempels overschrijdt, wordt als grote onderneming beschouwd:


  • Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;

  • Jaaromzet, excl. BTW: €9.000.000;

  • Balanstotaal: €4.500.000


Bent u een KMO en eisen grote ondernemingen ondanks de wetswijziging nog steeds te lange betaaltermijnen? Of bent u een grote onderneming en wilt u uw aankoopvoorwaarden in overeenstemming brengen met de nieuwe regelgeving? Neem dan contact op voor een afspraak.
26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page